Tijdbesteding aan spelen muziekinstrument neemt af

Over de periode 2007-2013 nam de tijd die besteed werd aan het bespelen van muziekinstrumenten met zo'n 20% af. Mensen die nog wel spelen, besteden hier per saldo wel meer tijd aan. Voornamelijk vallen jongeren af, die toch al relatief weinig tijd hieraan besteedden. Ook de digitalisering van de muziek lijkt een rol te spelen.

Afname tijdbesteding aan muziek
Tijdbesteding bespelen muziekinstrument
Bron: http://www.cultuurindex.nl/indicator/tijdsbesteding-bespelen-muziekinstrument

Zoals wij betogen in al onze uitingen, bevordert het spelen van een instrument of zingen de gezondheid en de hersenactiviteit. Deze trend is dus betreurenswaardig en we moedigen u dan ook aan om uw personeel aan het musiceren te zetten. Onze muzikale teambuilding is laagdrempeling, maar hoog-effectief. Doorbreek de trend en Rock your Resources!