Is een band een team of een werkgroep?

"Wat is het verschil?" horen we je al vragen. Wel, de onderzoekers Katzenbach en Smith onderscheiden de volgende verschillen tussen een team en een werkgroep:

Werkgroep Team
Één leider Leidinggevende taken worden verdeeld
De medewerkers zijn alleen verantwoordelijk De teamleden zijn individueel en collectief verantwoordelijk

Lees meer...

Het teamontwikkelingsmodel van Tuckman

Psycholoog Bruce #Tuckman onderzocht in 1965 ongeveer vijftig onderzoeken naar de ontwikkeling van team in het midden van de jaren zestig en maakte een synthese van hun overeenkomsten. Dit leidde tot een van de meest gebruikte modellen van #groepsontwikkeling. Bij #BandBuilding doorlopen we al deze fases en staan bij een aantal van de kenmerken hiervan stil.

Lees meer...

Tijdbesteding aan spelen muziekinstrument neemt af

Over de periode 2007-2013 nam de tijd die besteed werd aan het bespelen van muziekinstrumenten met zo'n 20% af. Mensen die nog wel spelen, besteden hier per saldo wel meer tijd aan. Voornamelijk vallen jongeren af, die toch al relatief weinig tijd hieraan besteedden. Ook de digitalisering van de muziek lijkt een rol te spelen.

Afname tijdbesteding aan muziek
Tijdbesteding bespelen muziekinstrument
Bron: http://www.cultuurindex.nl/indicator/tijdsbesteding-bespelen-muziekinstrument

Lees meer...